JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Süreci

Bu standart; deney, kalibrasyon ve numune alma gibi faaliyetleri yürüten laboratuvarların teknik, idari ve kalite konularında standartlarının tanımlandığı yol gösterici dokümandır.

1 – ISO 17025 Standardı ve TÜRKAK Rehberleri doğrultusunda verilen eğitimler

  • ISO 17025 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO 17025 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

2 – TÜRKAK Uygulamaları ile ilgili yayınlanan esaslar ve rehberler doğrultusunda verilen eğitimler

  • R20-43 Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
  • R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
  • R20-18 TURKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber
  • Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri
  • Metodun Geçerli Kılınması ve Doğrulanması
  • LAK (Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma) VE YT (Yeterlilik Testleri) ile ilgili Bilgilendirmelerin Yapılması
  • Kapsam ve Proje Doğrultusunda İncelenmesi Gereken Diğer Rehberler

Akreditasyon Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

  • TÜRKAK ’a akreditasyon başvurusunun yapılması,
  • Standart ve ilgili rehberler doğrultusunda kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması,
  • TÜRKAK Portal kullanımının anlatılması,
  • Tarafsızlık, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikayet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
  • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
  • Deney/Muayene Raporlama sisteminin kurulması
  • Kalibrasyon, doğrulama, ara kontrol, fonksiyon kontrol, bakım vb. cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
  • TÜRKAK şartlarını sağlayacak web sitesinin hazırlanmasında destek verilmesi,
  • Denetim öncesi deney/muayene/kalibrasyon uygulamaların gerçekleştirilmesi
  • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
  • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve akreditasyon kararının alınması

Destek Hizmetleri

   • Deney alanlarının oluşturulması
   • Deneyde kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların temin edilmesi
   • Personel istihdamının sağlanması
   • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
   • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
   • Deneylerde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması