JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

ISO 9001 Kalite Yönetim Süreci

Bu standart; üretim ve/veya hizmet sektöründe yer alan firmaların yürüttükleri faaliyetleri belli bir standart doğrultusunda gerçekleştirdiklerini üçüncü taraf kuruluşlara onaylatarak müşterilerine bu bilgiyi ve güveni vermesini sağlar.

1 – ISO 9001 doğrultusunda verilen eğitimler

  • ISO 9001 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO 9001 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

  Belgelendirme Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

   • ISO 9001 belgelendirme başvurusunun yapılması,
   • Standart ve ilgili rehberler doğrultusunda kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması,
   • Kalite, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikayet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
   • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
   • Deney/Muayene Raporlama sisteminin kurulması
   • Kalibrasyon, doğrulama, ara kontrol, fonksiyon kontrol, bakım vb. cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların işlemlerinin gerçekleştirilmesi
   • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
   • Belgelendirme şartlarını sağlayacak web sitesinin hazırlanmasında destek verilmesi,
   • Denetim öncesi deney/muayene/kalibrasyon uygulamaların gerçekleştirilmesi
   • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
   • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve akreditasyon kararının alınması

  Destek Hizmetleri

    • Fiziksel alanlarının oluşturulması
    • İhtiyaç duyulan malzemelerin ve ekipmanların temin edilmesi
    • Personel istihdamının sağlanması
    • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
    • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
    • Deneylerde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması