Kalibrasyon ve Doğrulama Hizmetlerimiz

Kalibrasyon ve doğrulama işlemleri

Tüm cihazlarınızı, şartlar uygun oldukça yerinde kalibrasyon ve/veya doğrulama yapıyoruz.

İhtiyaç duyulan noktalarda, firmanızdan alıyor ve tekrar firmanıza teslim etmek koşuluyla akredite laboratuvarlarda kalibrasyon ve/veya doğrulama yapıyoruz.

Cihazların tespiti ve temini

Faaliyetlerinizin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve sonuçları etkileyebilen donanımların tespitini ve teminini sağlıyoruz.

  • Ölçüm cihazları
  • Yazılım
  • Ölçüm standartları
  • Referans malzemeleri
  • Referans verisi
  • Reaktifler
  • Sarf malzemeleri
  • Yardımcı araçları

Doküman altyapısı

Donanımın uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak ve kontaminasyonunu veya bozulmasını önlemek amacıyla elleçleme, taşıma, depolama, kullanım ve planlı bakım için ilgili prosedür, talimat form vb. dokümanları oluşturuyoruz.

Ulusal ve uluslararası standartları göz önünde bulundurarak tüm cihazlarınız ile ilgili uygun kalibrasyon programını oluşturuyor, etiketleme ve kodlamalarını yapıyoruz.

Tamir, bakım ve onarım işlemleri

Şüpheli sonuçlar veren veya hatalı ya da belirlenmiş gerekliliklerin dışında kaldığı anlaşılan donanımlar ile ilgili tamir, bakım ve onarım işlemleriniz yapıyoruz.

Kalibrasyon ve Doğrulama Eğitimlerimiz

************

Genel Metroloji Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalibrasyonla ilgili kavramların açıklanması, kalibrasyon hizmeti alınmasında dikkat edilecek hususlar ve kalibrasyon sertifikalarının nasıl kullanılacağı bilgisinin verilmesi.

Eğitimin İçeriği 

  • Kalibrasyonun gerekliliği ve önemi
  • Metrolojide kullanılan terimler ve kavramlar
  • Metrolojinin uygulama alanı
  • Kalibrasyon
  • İzlenebilirlik
  • Karşılaştırma
  • Metre Konvansiyonu
  • Temel Birimler ve SI sistemi
  • Birimler semboller, türetilmiş birimler.
  • Standartlar
  • Ölçümle ilgili tanımlar
  • Belirsizlik ve Tolerans ilişkisi
  • Kalibrasyon gerektiren cihazların tespiti ve kalibrasyon sıklığı tayini
  • Ara kontrol
  • Akreditasyon genel
  • Kalibrasyon sertifikası örnekleri

 Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Belirsizlik kavramının ve sistematiğinin anlaşılması; kullanıcıların ihtiyaç duydukları belirsizlik hesaplamalarını yapabilir hale gelmesi.

Eğitimin İçeriği 

  • Terimler ve tanımlar
  • Belirsizlik kavramı
  • Hata türleri
  • Belirsizlik tipleri
  • Matematiksel model
  • Duyarlılık katsayıları
  • Dağılım türleri
  • Kapsama faktörü
  • Belirsizlik bileşenleri
  • Ölçüm belirsizliğinin tahmini
  • Bütçe oluşturulması
  • Semboller ve tanımlar
  • Belirsizlik örnekleri verilmesi
  • Belirsizlikle ilgili grup çalışması yapılması

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Sıcaklık Kalibrasyonu ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Sıcaklık Metrolojisi ve Kalibrasyonları konusunda laboratuvarlar çalışanlarına sıcaklık Kalibrasyonu ile ilgili güncel bilgileri aktarmak.

Eğitimin İçeriği 

  • Sıcaklık kavramı
  • Sıcaklık Kalibrasyonunda Kullanılan Temel Kavramlar
  • Teorik bilgiler,
  • Sıcaklık Kalibrasyon Metotları (Sabit Nokta Kalibrasyonu -Teorik)
  • Karşılaştırmalı Yöntem ile Kalibrasyon (Pratik ve Teorik)
  • İklimlendirme Dolapları Kalibrasyonları, (Sterilizatör-Etüv- İnkübatör-Soğuk Oda -Teorik anlatım)
  • Göstergeli Sıcaklık Ölçerlerin kalibrasyonları, (Teorik anlatım)
  • Isıl çift Kalibrasyonları IEC 584’in tanıtılması, (Teorik anlatım)
  • Cam Termometre kalibrasyonları, (Teorik )
  • Hesaplamalar,
  • Ölçmeyi etkileyen faktörler,
  • Ölçme Belirsizliği Hesaplanmasına Kısaca bakış

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Terazi Kalibrasyon ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı

Uygun kütleler ile terazi kalibrasyonun nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması.

Eğitimin İçeriği 

  • Ağırlık kavramı
  • Ağırlık kalibrasyonunda kullanılan temel kavramlar
  • EURAMET cg 18’in ve terazi kalibrasyonları ile ilgili standard ve yayınların tanıtılması
  • Terazi kalibrasyonu
  • Sertifika düzenleme yöntemleri
  • Ölçmeyi etkileyen faktörler,
  • Ölçme belirsizliğinin örneklemelerle hesaplanması
  • Pratik çalışma
  • Terazi kalibrasyonu ile ilgili soru ve görüşler, soruların yanıtlanması problemlere ortak çözümler bulmak

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Elektriksel Kalibrasyon ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Elektriksel ölçüm cihazları ve kalibratörlerin kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken hususların açıklanarak aktarılması.

Eğitimin İçeriği 

  • Metroloji, Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarı, Laboratuvar şartları,
  • Gerilim (doğru ve alternatif gerilim), akım (doğru ve alternatif akım),
  • Direnç kapasitans ve endüktans
  • Dijital multimetre tanıtımı
  • DC gerilim kalibrasyonu
  • Çok fonksiyonlu kalibratör,
  • Dijital multimetre kalibrasyonu
  • Ampermetre kalibrasyonu, direnç kalibrasyonu
  • LCR metre, Wattmetre, güç kalibrasyonu
  • Yüksek gerilim kalibrasyonu, yalıtım test cihazı kalibrasyonu, frekans sayıcı ve işaret üreteci,
  • Elektriksel kalibrasyonda hata kaynakları, elektriksel kalibrasyonda laboratuvar faktörleri, kalibrasyon sıklığında dikkat edilecek hususlar, kalibrasyon ve ara kontrol
  • Yarım Gün anlatılan konularla ilgili cihaz çalışması yapılır. Çalışma Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarlarımızda yapılır. Katılımcıların ölçmeye iştiraki sağlanır.
  • Soru ve Görüşler

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Uzunluk (Boyut) Kalibrasyonu ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Boyut ölçüm cihaz ve mastarlarının kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması.

Eğitimin İçeriği 

  • Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili terim ve tarifler.
  • İzlenebilirlik, Döngülü karşılaştırma, Metre Konvansiyonu ve organlarının tanımı.
  • Uluslararası ölçü birimlerinin tanıtımı ( SI Birimleri.)
  • Hangi cihazların kalibrasyonu yapılmalı, periyotları, ara kontroller,
  • Akreditasyon,
  • Boyut Kalibrasyonunda kullanılan cihazların tanıtılması, kalibrasyonlarının metodunun tanıtımı, anlatılması
  • Kalibrasyon sertifikasının nasıl olacağının teorik anlatımı
  • İlgili laboratuvarda, laboratuvar personeli nezaretinde Pratik uygulamalar ve rapor yazlımı.

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Kütle Kalibrasyonu ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Kütle kalibrasyonları için, gerekli olan teorik ve pratik bilgi ve becerilerin eğitim katılımcısına aktarılması.

Eğitimin İçeriği 

  • Tanışma
  • Kütlenin tanımı
  • OIML R111 (Kütle sınıfları, kütle toleransları, ölçüm çevrimleri, Laboratuvar şartları)
  • Komparatör terazi performans testleri
  • Uygulamalı ölçümler (Kalibrasyon ve ayar)
  • Kütle kalibrasyonu için temel ölçüm belirsizliği hesapları

Eğitimin Süresi

1 Gün