Kalibrasyon imkanının bulunmadığı ve/veya ek kontrollere ihtiyaç duyulduğu durumlarda cihazlara doğrulama işlemi yapılır.

Doğrulama işlemi yapılırken üç ana husus gözetilmelidir.

  • Referans bir malzeme veya kalibratör
  • Eğitimli personel
  • Raporlama

Bu üç hususun bir arada bulunması durumunda cihazlara doğrulama işlemi yapılır.

Kalibrasyondan farkı doğrudan akredite bir rapor düzenlenmesi ihtiyacı yoktur.

Genel anlamda Kalibrasyon periyotlarının yarısı süresinde doğrulama işlemi gerçekleştirilebilir.