Kalite yönetim sistemini uygulamaya karar vermek, kuruluşun genel performansını artırmaya yardım etmesi ve sürdürülebilir kalkınma inisiyatiflerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, bir kuruluş açısından stratejik bir karardır.

Bu standardı esas alarak bir kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları sağlar:

a)     Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyetini,

b)    Müşteri memnuniyetini artırmak için fırsatları,

c)     Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirlemeyi,

d)    Belirtilmiş kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyetini.

Bu standart, Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular.

Kalite yönetim prensipleri

  • Müşteri odaklılık,
  • Liderlik,
  • Personelin bağlılığı,
  • Proses yaklaşımı,
  • İyileştirme,
  • Kanıt esaslı karar alma,
  • İlişki yönetimi

 

ISO 9001 Standart Maddeleri

KURULUŞ BAĞLAMI

4.1      Organizasyon ve yapısını anlama

4.2      İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması

4.3      Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme

4.4      Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

LİDERLİK

5.1      Liderlik ve taahhüt

5.2      Kalite Politikası

5.3      Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

PLANLAMA

6.1      Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.2      Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama

6.3      Değişikliklerin Planlaması

DESTEK

7.1      Kaynaklar

7.2      Yeterlilikler

7.3      Farkındalık

7.4      İletişim

7.5      Dokümante Edilmiş Bilgi

OPERASYON

8.1      Operasyonel planlama ve kontrol

8.2      Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti

8.3      Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve  Geliştirilmesi

8.4      Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.5      Üretim ve hizmetin sağlanması

8.6      Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması

8.7      Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1      İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2      İç denetim

9.3      Yönetim Gözden Geçirilmesi

İYİLEŞTİRME

10.1   Genel

10.2   Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

10.3   Sürekli iyileştirme

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]