TSE, 1964 yılından bugüne ürün belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. İlk TSE uygunluk belgesi ve markası kullanma hakkı, 1964 yılında “bakır tel” için verilmiştir. Günümüzde 20.000 civarında yürürlükte ürün belgesi bulunmaktadır. 

TSE Üretim Yeri İnceleme Sırasında Bakılan Hususlar 

 Girdi Kontrol Süreci

 • Belgelendirilmiş ürün üzerinde güvenlik etkisi olan bileşenler ve malzemelerin doğrulanması (Girdi Kontrolü)
 • Malzeme, bileşen ve yarı mamullerin şartnamelere uygunluğu üretici tarafından doğrulanıyor mu?
 • Bu doğrulama aynı zamanda belgelendirme markalarının doğrulanmasını içeriyor mu?
 • Üretici firma, Uygunluk Sertifikalarına güveniyorsa; bu sertifikalar ilgili ürünü, kapsamdaki ürün miktarını, ürünün uyduğu Standardı/ şartnameyi ve üretim tarihini açıkça tanımlıyor mu ve uygun bir şekilde yayınlanmış mı?
 • Uygun olmayan bileşenler ve malzemelerle ilgili ne yapılacağını açıklayan bir prosedür mevcut mu?
 • Prosedür ve uygulaması yeterli mi? (Örneğin: bileşenler ve malzemeler yetkisiz kullanılmayı önlemek için açıkça tanımlanmış ve/veya ayrılmış mı?)
 • Girdi kontrol kayıtları tutuluyor mu ve yeterli mi?
 • Kayıtlar en az iki inceleme ziyareti arasındaki süre kadar saklanıyor mu?

 Üretim Kontrolü, Muayene ve Rutin Deneylerin Kontrolü Süreci

 Kalite güvence ve üretim personeli görevleri konusunda uygun bir şekilde bilgilendirilmiş mi?

 • Bu personel, bitmiş ürünün güvenliğinde doğrudan etkisi olan parçalar hakkındaki güncel dokümanlara, üretim ve deney talimatlarına, fotoğraflara, çizimlere veya numunelere kolayca erişebiliyor mu?
 • Üretim prosesinin nihai ürünün referans sürüm ile aynı olduğunu gösteren kanıt var mı?
 • Tüm ürünlerin, üreticinin şartlarına göre muayene ve deneylerden geçirilmesini sağlayan bir prosedür mevcut mu?
 • Üretim süreci uygun aşamalarda kontrol ediliyor mu?
 • Ürünler, üretimin uygun aşamalarında inceleniyor mu? (Üretim hattının incelenmesi)
 • Rutin deneyler, belgelendirme kuruluşunun gereksinimlerini yeterli derecede karşılıyor mu?
 • Uygun olmayan ürünlerle ilgili ne yapılacağını açıklayan bir prosedür mevcut mu?
 • Prosedür ve uygulaması yeterli mi? (Örneğin: uygun olmayan ürünler yetkisiz kullanılmayı önlemek için açıkça tanımlanmış ve/veya ayrılmış mı?)
 • Tamir edilmiş ve düzeltilmiş ürünler, prosedürlere uygun olarak tekrar gerekli muayene/deneylere tabi tutuluyor mu?
 • Rutin deney kayıtları tutuluyor ve yeterli mi?
 • Kayıtlar en az iki inceleme ziyareti arasındaki süre kadar saklanıyor mu?

Güvenlik deneylerinde kullanılan muayene ve deney cihazlarının fonksiyon kontrolü (Hatalı Numune Deneyi)

 •  Fonksiyon kontrolünün nasıl yapılması gerektiğine dair bir prosedür mevcut mu?
 • Belgelendirilmiş ürünler üretilmediği durumda da cihazın fonksiyon kontrolünün düzgün olarak yapıldığına dair kanıt var mı?
 • Fonksiyon kontrolünün sıklığı, cihazın çalışmadığının tespit edilmesi durumunda önceki üretimin fabrikadan çıkmadan önce yeniden deneye tabi tutulmasına imkân veriyor mu?
 • Deney cihazının düzgün çalıştığı hatalı bir numune ile veya diğer eşdeğer yöntemlerle mi doğrulanıyor?
 • Hatalı yapay numune
 • Cihazın kılavuzuna göre deney prosedürü
 • Dahili deney; cihazın belgelendirilmesine dahil edilen deney programı
 • Dahili test; inceleme uzmanı tarafından doğrulanan
 • Hatalı numunenin (eğer kullanılıyorsa) hata limit değerlerini temsil ettiğine dair delil var mı?
 • Fonksiyon kontrolünün sonucunun yeterli bulunmadığı durumda operatörün yapması gereken faaliyetleri içeren bir prosedür mevcut mu?
 • Bu prosedür hatalı bir biçimde kontrol edilen ürünlerin yeniden deneylerden geçirilmesini garanti ediyor mu?
 • Bu gibi durumlarda yapılan düzeltici faaliyetler kayıt altına alınıyor mu?
 • Muayene ve deney cihazının fonksiyon kontrol sonuçları kaydediliyor mu ve bu kayıtlar yeterli mi?
 • Kayıtlar en az iki inceleme ziyareti arasındaki süre kadar saklanıyor mu?
 • Güvenlik Deneyi ve Ölçüm Cihazlarını Kalibrasyonu
 • Kullanılan deney ve ölçüm cihazları kalibrasyonlu veya doğrulanmış mı?
 • Doğrulama için kullanılan referans cihaz kalibrasyonlu mu?
 • Cihazda bir sonraki kalibrasyon/doğrulama tarihini gösteren etiket veya benzeri bir gösterge var mı?
 • Kalibrasyon/doğrulama kayıtları, kalibrasyonun ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına göre izlenebilir olduğunu gösteriyor mu?
 • Deney ve ölçüm cihazlarının kalibrasyon/doğrulama kayıtları tutuluyor ve yeterli mi?
 • Kayıtlar en az iki inceleme ziyareti arasındaki süre kadar saklanıyor mu?

 Taşıma ve Depolama Süreci

 •  Üretim için kullanılan bileşenler ve malzemeler, uygulanabilen standartlara göre uygunluğu devam edecek şekilde taşınıp depolanıyor mu?
 • Bitmiş ürünler uygulanabilen standartlara göre uygunluğu devam edecek şekilde taşınıp depolanıyor mu?

Ürün Doğrulama Deneyleri Süreci (ÜDD)

 • Gerekli olan ÜDD ‘leri yapılıyor mu?
 • Deneyleri gerçekleştirmek için gereken uygun deney cihazları mevcut mu?
 • Ürün Doğrulama Deneyleri sayfasında tanımlanan deneyler Belgelendirme Planı ve/veya Belgelendirme Kuruluşunun gereksinimlerine uygun mu?
 • ÜDD ‘nin OLUMLU bulunmadığı durumda ne yapılması gerektiğini içeren bir prosedür mevcut mu?
 • Ürün Doğrulama Deneylerinin kayıtları tutuluyor ve yeterli mi?
 • Kayıtlar en az iki inceleme ziyareti arasındaki süre kadar saklanıyor mu?

Üreticinin İç Tetkik Ve Belgelendirilmiş Ürünün Denetim Süreci

 • Üretici Belgelendirme Kuruluşunca(larınca) ve harmonize edilmiş inceleme planlarınca (PD CIG 021) gerek görülen tüm prosedürlerin uygulandığını düzenli olarak kontrol ediyor mu?
 • Sonuçlar ve yapılan faaliyetlerle ilgili kayıtlar mevcut mu?
 • Yukarıda gerekli görülen kontrolleri yürüten personeller uygun eğitimleri almış mı ve tetkik edilen prosesten bağımsız çalışmakta mı?

Müşteri Şikâyetleri

 Müşteri şikayetleri ile ilgili ne yapılacağına dair bir prosedür var mı?

 Gelen tüm şikâyetler bireysel hatalar veya sistem hataları olduklarına bakılmaksızın düzenli bir şekilde gözden geçiriliyor mu?

 Müşteri şikâyetleri ile ilgili düzeltici faaliyetler ve kararlar kayıt edilmiş mi?

 Şikâyet eden taraf şikâyeti ile ilgili ne yapıldığı ve şikâyetin sonucu hakkında bilgilendirilmiş mi?

 Müşteri şikâyetlerinin kayıtları tutuluyor ve yeterli mi?

 Kayıtlar en az iki inceleme ziyareti arasındaki süre kadar saklanıyor mu?

Başvuru Süreci

Ürün belgelendirme talebiyle TSE Ürün Belgelendirme Merkezi’ne yapılacak başvurularda aşağıdaki dokümanların ibraz edilmesi gereklidir.

 • Başvuru Formu
 •  Başvuru formu başvuru sahibi kuruluş tarafından online olarak doldurulacaktır.

TSE online başvuru için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://basvuruportal.tse.org.tr/

Online Başvuru ekranında başvuru bilgilerinizi girdikten sonra sistem tarafından TSE Ürün Belgelendirme Başvuru Formu otomatik olarak doldurulur.

 •  Belge talep eden kuruluş adına yapılacak başvuruların “Yetkili Temsilci” aracılığı ile yapılması durumunda başvuruyu yapacak yetkili temsilcinin, belge talep eden kuruluş adına yetkili olduğuna dair noter tasdikli “Yetki Belgesinin” ibraz edilmesi gerekir.
 • Bir Başvuru Formu ile sadece bir standart, tescilli marka ve bir üretim yeri için başvuru yapılabilir. (örnek: çamaşır makinası, buzdolabı… vs.)

TSE standart arama için aşağıdaki linki tıklayınız https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx

 • Aynı üretim yerinde üretilmekte olup aynı özellikleri taşıyan, ancak farklı tescilli markalarla piyasaya arz edilen ürünleri ayrı başvuru formunda belirtilmelidir. Ancak bu durumda, bu ürünlerin aynı özelliklere sahip olduğu, başvuru sahibi kuruluş tarafından “Ayniyet Beyanı” ile beyan edilmelidir.
 • Ek İdari Dokümanlar
 • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir)

Yurt İçi Başvurularda; kuruluşun adı ve adresi ile kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişi(leri) ile ilgili son durumu gösteren belirten Ticaret Sicil Gazetesi. veya diğer yasal belgeler (şahıs firmaları için oda kayıt belgesi veya başvuranın ülkesindeki yasal şartlara göre mahkeme kararının kopyası)

 • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)

Yurt içi başvurularda noter tasdikli olmalıdır.

 • Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.

Türk Patent Enstitüsü marka tescil kontrolü için aşağıdaki linki tıklayınız

http://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search;jsessionid=0F666BE51DEFB584475ECA95A6733C70

Türk Patent Enstitüsü marka tescil başvurusu için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/

Bu belge Türk Patent Enstitüsü tarafından veya Türk Patent Enstitüsü „nün tanıdığı patent kuruluşları tarafından tescil edilmiş olmalıdır. Ürün markası henüz tescil edilmemiş ise; markanın koruma başvurusunun yapıldığını gösteren bir belge de geçici olarak kabul edilebilir. (Geçici kabul süresi en fazla 12 aydır.)

 Marka tescil belgeleri, yurt içi başvurularda noter tarafından, yurt dışı başvurularda noter tasdikli veya ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca onaylanmış olarak sunulmalıdır.

 Marka Tescil Belgesi ibraz edilemezse; başvuru sahibinden markanın ve her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını belirtir yazı ve onaylı beyanname istenir.

 Marka Tescil Belgesi, belge talebinde bulunan kuruluşa ait değil ise, marka tescili ile birlikte, bu markanın başvuru sahibi kuruluş tarafından kullanılabileceğine dair marka sahibinin, yazılı beyanı veya sözleşme metni sunulmalıdır. Noter tarafından onaylanmış olmalıdır.

 • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)

Yurtiçi başvurularda; başvuran kuruluş ve üretici kuruluş arasındaki anlaşmayı gösteren noter tasdikli sözleşme olmalıdır.

 Yurt dışı başvurularda; ilgili ülkenin hukuki fason sözleşmesi (Noter tasdikli),

 • Avans dekontu

(Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı (İlk Belgelendirme)

(Yurtiçi) (Standard/Kriter başına) 2. 500 TL

Ürün Belgelendirme Merkezi Ücretlendirme Yönergesinde belirtilen avanslar, Başvuru Sahibi Kuruluş tarafından TSE veznesine veya www.tse.org.tr adresinde bulunan TSE Banka Hesap Numaralarına yatırılabilir.

Ürün Belgelendirme Merkezi Ücretlendirme Yönergesi için buraya tıklayınız

 • Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri suretleri

Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu için (Elektroteknik Sektörü Başvurusu Hariç)

PD CIG 022 -Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu BÖLÜM B için (Elektroteknik Sektörü Başvurusunda Doldurulacaktır)

 • Gerçek üreticinin Türkiye ve KKTC dışında olması halinde, Başvuru Sahibinin gerçek üretici tarafından yetkilendirilen    Türkiye “de    yerleşik yasal temsilci ve/veya ithalatçısı olduğunu gösteren yazı