ISO 17020 standardı A, B ve C tipi muayene kuruluşlarının kalite yönetim ve muayene sisteminin anlatıldığı standarttır.

Muayene kuruluşları, muayene edilen öğelerin mevzuata, standartlara, şartnamelere, muayene programlarına ve sözleşmelere uygunluklarını kontrol eder ve onaylar.

Yapılan faaliyetlere göre A, B ve C tipi muayene kuruluşları TÜRKAK tarafından yetkilendirilir.

A Tipi Muayene kuruluşu,

 • Muayene kuruluşu, konunun taraflarından bağımsız olmalıdır.
 • Muayene kuruluşu ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almamalıdır.
 • Muayene kuruluşu; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olmamalıdır.

B Tipi Muayene kuruluşu,

 • Muayene hizmetleri yalnızca, muayene kuruluşunun bir parçasını oluşturduğu kuruluş için sağlanmalıdır.
 • Organizasyonel bir tanımlama ve muayene kuruluşunun ana organizasyon içerisindeki raporlandırma yöntemleri yoluyla muayene personelinin sorumlulukları ile diğer fonksiyonlarda istihdam edilen personelin sorumlulukları arasındaki ayrım açık bir şekilde ortaya konmalıdır.
 • Muayene kuruluşu ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almamalıdır. Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmamalıdır.

C Tipi Muayene Kuruluşu,

 • Muayene kuruluşu, muayene faaliyetleri ile diğer faaliyetler arasındaki görev ve sorumluluk ayrımının yeterli bir şekilde sağlanması için organizasyon içerisinde koruma tedbirleri almalıdır.
 • C Tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilen aynı öğenin tasarım / üretim / tedarik / kurulum / servis / bakımı ve bu öğenin muayenesi aynı kişi tarafından gerçekleştirilmemelidir. İstisnai olarak; muayene sonuçları tehlikeye atılmadığı sürece, yasal şartların açık bir şekilde izin verdiği yerlerde C Tipi muayene kuruluşundan bir kişi aynı öğenin tasarım / üretim / tedarik / kurulum /servis/bakım işlemleri ve muayene işlemlerinin her ikisini de üstlenebilir.

ISO 17020 Standart Maddeleri

4 Genel Şartlar

 • Tarafsızlık ve Bağımsızlık
 • Gizlilik

 5 Yapısal Şartlar

 • İdari Şartlar
 • Organizasyon ve Yönetim

 6 Kaynak Şartları

 • Personel
 • Tesisler ve Donanım
 • Taşerona Verme

 7 Proses Şartları

 • Muayene Yöntemleri ve Prosedürler
 • Muayene Öğeleri ve Numunelerinin Yönetimi
 • Muayene Kayıtları
 • Muayene Raporları ve Muayene Sertifikaları
 • Şikâyetler ve İtirazlar
 • Şikâyetler ve İtirazlar Prosesi

 8 Yönetim Sistemi Şartları

 • Seçenekler
 • Yönetim Sistemi Dokümantasyonu (Seçenek A)
 • Dokümanların Kontrolü (Seçenek A)
 • Kayıtların Kontrolü (Seçenek A)
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi (Seçenek A)
 • İç Tetkikler (Seçenek A)
 • Düzeltici Faaliyetler (Seçenek A)
 • Önleyici Faaliyetler (Seçenek A)

Akreditasyon Yönetim Süreci

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelendirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri v.b.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş uygunluk teyit belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.