ISO 17025 standardı deney, kalibrasyon ve/veya numune alma faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşlarının kalite yönetim (kalite, idarî ve teknik Sistemler) ve deney/kalibrasyon/numune alma sisteminin anlatıldığı standarttır.

Bu standart, numune alma dahil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuvarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartları kapsar. Bu standart, standart dışı ve laboratuvar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan deney ve kalibrasyon hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin şartları da kapsar.

  • Deney Laboratuvarı
  • Kalibrasyon Laboratuvarı
  • Numune Alma Laboratuvarı

ISO 17025 Standart Maddeleri

4 Genel gereklilikler

  • 1 Tarafsızlık
  • 2 Gizlilik

5 Yapısal gereklilikler

6 Kaynak gereklilikleri

  • 1 Genel
  • 2 Personel
  • 3 Tesisler ve çevresel koşullar
  • 4 Donanım
  • 5 Metrolojik izlenebilirlik
  • 6 Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetler

 7 Proses gereklilikleri

  • 1 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
  • 2 Yöntemlerin seçilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınması
  • 3 Numune alma
  • 4 Deney veya kalibrasyon ögelerinin elleçlenmesi
  • 5 Teknik kayıtlar
  • 6 Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi
  • 7 Sonuçların geçerliliğinin güvence altına alınması
  • 8 Sonuçların raporlaması
  • 9 Şikâyetler
  • 10 Uygun olmayan iş
  • 11 Verilerin kontrolü ve bilgi yönetimi

 8 Yönetim sistemi gereklilikleri

  • 1 Seçenekler
  • 1.1 Genel
  • 1.2 Seçenek A
  • 1.3 Seçenek B
  • 2 Yönetim sistemi dokümantasyonu (Seçenek A)
  • 3 Yönetim sistemi dokümanlarının kontrolü (Seçenek A)
  • 4 Kayıtların kontrolü (Seçenek A)
  • 5 Risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetler (Seçenek A)
  • 6 İyileştirme (Seçenek A)
  • 7 Düzeltici faaliyetler (Seçenek A)
  • 8 İç tetkikler (Seçenek A)
  • 9 Yönetimin gözden geçirmeleri (Seçenek A)

Akreditasyon Yönetim Süreci

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelendirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri v.b.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş uygunluk teyit belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.