Başvurular https://portal.turkak.org.tr internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmalıdır. Başvuruda gereken belgeler, ilgili akreditasyon alanı için başvuru sırasında istenen belgeler formlarında (F701-08,…,F701-012, F701-064, F701-073,…) veya başvuru formlarında detaylı olarak belirtilmiştir.

Akreditasyon başvurusunda bulunan kuruluşun ilgili akreditasyon standardına göre bir yönetim sistemi kurmuş olması ve bu sistemi en az 3 (üç) ay işletmiş olması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu, TÜRKAK Kurumsal Hizmet portali üzerinden, UDK adına “Kuruluş Yetkilisi” olarak belirlenen kişi tarafından hesap oluşturulması, portalde talep edilen/ gerekli bilgilerin doldurulması sonrasında oluşan “Başvuru Formu” ve “Akreditasyon Sözleşmesi (F701-039)”nin , kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından e-imzalanması ile yapılır.

Elektronik imza erişimi olmayan yurt dışı başvurularda aynı başvuru adımları takip edilir.

“Başvuru Formu” ve “Akreditasyon Sözleşmesi (F701-039)” ıslak imza ile imzalanarak TÜRKAK portalde ilgili alana yüklenir ve imzalı formlar TÜRKAK’a gönderilir.

Başvurulan akreditasyon kapsamında program sahibinin iznine tabi olan kapsam(lar) bulunması durumunda söz konusu program(lar) için gerekli iznin alındığına dair belge de portalde ilgili başlığın altına eklenmelidir. Bu durumlarda, gerek duyulması halinde, program sahibi ile TÜRKAK arasında ilgili programın akredite edilmesi konusunda karşılıklı sorumlulukların tanımlandığı bir protokol yapılabilir veya her iki tarafın üstleneceği fonksiyonların tanımlandığı bir tutanak düzenlenebilir.

Kuruluşlar, çevrimiçi başvuru formlarını doldururken şube bilgisi ve diğer lokasyonlar kısmında var ise sanal sahalar, geçiçi tesis, mobil tesis, uzak personel, faaliyetlerin yürütüldüğü diğer adresler, temsilcilik, irtibat ofisi vb. bilgileri belirtmelidir.