MİSYONUMUZ

Kuruluşların ihtiyacı doğrultusunda faydalı, interaktif ve değer katacak eğitimler vermek,

Firmalara özel, çağa uygun, sürdürülebilir, teknolojik, elektronik altyapı kurmak ve yazılım desteği vermek,

Ulusal ve uluslar arası standartlar ve normlar doğrultusunda firma müşterilerinin beklentilerini referans alarak pratik, iş yükü gerektirmeyen, uygulanabilir yöntemlerle danışmanlık hizmetleri vermek.

 

VİZYONUMUZ

Yüksek müşteri memnuniyetiyle alanında çözüm üreten, aranan, lider ve öncü bir firma olmak,

Müşterilerin büyümesi, gelişmesi, başarıyı ve zamanı yakalaması konusunda destek vermek,

Doğrudan veya dolaylı tüm paydaşların AKREKAL misyon ve vizyonunun bilincine sahip olmasını sağlamak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda,

Ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir hedefler ve performans göstergeleri ile firmaların amaçlarına ve beklentilerine ulaşmada katkı sağlayacağımızı,

Kurallar ve gereksinimler doğrultusunda uygulanabilir tüm alanları kapsayıcı sistemler kuracağımızı,

Hizmetini verdiğimiz yönetim sistemleri kapsamında sürekli iyileştirilmeleri sağlayacağımızı ve ihtiyaç olunan her an ulaşılabilir olacağımızı,

Tüm kesimlere eşit, adil ve tarafsız yaklaşacağımızı,

Doğrudan veya dolaylı olarak ürettiğimiz veya ulaştığımız bilgi, belge ve dokümanlara; müşterinin belirttiği gizlilik ilkesi doğrultusunda yaklaşım göstereceğimizi, üçüncü taraflarla paylaşılmaması hususuna uygun olarak hareket edeceğimizi

taahhüt ederiz.