ISO 17020 Standart Eğitimi

Giriş

TÜRKAK muayene kuruluşlarının akreditasyonu denetimlerinde tüm dünya üzerinde muayene kuruluşlarının akreditasyonunda kullanılan” TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardını temel alır. “TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı Eğitimi”nde genel olarak standardın şartlarının nasıl uygulandığı, standart maddelerinin nasıl yorumlanabileceği, muayene kuruluşlarının akreditasyon sürecinde nasıl bir politika izlendiği konularında bilgilendirme yapılır.

Eğitimin amacı

 Bu eğitimin amacı TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardının ve TÜRKAK dokümanlarının muayene kuruluşlarının akreditasyonunu için belirlediği şartlar hakkında eğitim katılımcılarına bilgi sağlamaktır.  Ayrıca bu eğitim ile Türkiye’de akreditasyon sertifikası vermeye yetkili tek kurum olan TÜRKAK, katılımcılara muayene akreditasyonu konusunda en yetkin kaynaktan eğitim alma imkânı sağlamış olmaktadır.

Eğitimin içeriği:

  • Akreditasyon hakkında genel bilgilendirme ve TÜRKAK ’ın akreditasyon faaliyetleri
  • TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardının yorumlanması
  • Muayene kuruluşlarının akreditasyonu ile ilgili genel yaklaşımlar
  • Muayene kuruluşlarının akreditasyon süreci
  • Uygulamalı grup çalışmaları

TS EN ISO/IEC 17020’ye ait İç Denetçi Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17020 standardı iç tetkik maddesi gereği akredite kuruluşların standardın şartlarını karşılayan bir iç tetkik mekanizması işletmesi gerekmektedir. Bu eğitim, standardın ilgili maddelerinin amacına uygun yorumlanması ve etkin bir iç tetkik için konunun farklı bakış açıları ve örneklerle değerlendirilmesi anlamında uygun bir ortam sağlayacaktır.

Eğitimin amacı;

TS EN ISO/IEC 17020 standardının beklentilerini karşılayan bir iç tetkik nasıl olacağına ilişkin bilgi vermek ve iç tetkikin kalite yönetimine katkısı konusunda farkındalık uyandırmaktır.

Kimler Katılabilir

Devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum/kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait muayene kuruluşlarının;

  • Yöneticileri,
  • Kalite Yönetiminden Sorumlu Kişiler,
  • Teknikerleri,
  • İlgili Çalışanları,
  • TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı ile ilgili bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek isteyenler bu eğitime katılabilir.

Ön şart

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Katılımcıların TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardını temin etmeleri ve eğitim uygulamaları için kişisel bilgisayarlarını getirmeleri tavsiye edilmektedir.