ISO 17024 Personel Belgelendirme Süreci

image
image
image
image

Ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar MYK’den yetki almak zorundadır. 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen yetkilendirme şartlarını haiz belgelendirme kuruluşları MYK’ye yetkilendirme ön başvurusunda  bulunur.

MYK’nin yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi” imzalanır.

Kuruluşların Kuruma yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için yetkilendirme ön sözleşmesi kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” uluslararası personel belgelendirme standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ye yetkilendirme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Sözleşmesi” imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür.

ISO 17024 ve MYK Proje Planı

1 – ISO 17024 ve TÜRKAK Rehberleri doğrultusunda verilen eğitimler

    • ISO 17024 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
    • ISO 17024 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Bu eğitimlerin amacı, TS EN ISO/IEC 17024:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” standardı kapsamında yönetim sistemin doğru ve etkin kurulması; tetkiklerin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesidir.