ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Süreci

Bu standart; deney, kalibrasyon ve numune alma gibi faaliyetleri yürüten laboratuvarların teknik, idari ve kalite konularında standartlarının tanımlandığı yol gösterici dokümandır.

1 – ISO 17025 Standardı ve TÜRKAK Rehberleri doğrultusunda verilen eğitimler

  • ISO 17025 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO 17025 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

2 – TÜRKAK Uygulamaları ile ilgili yayınlanan esaslar ve rehberler doğrultusunda verilen eğitimler

  • R20-43 Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
  • R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
  • R20-18 TURKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber
  • Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri
  • Metodun Geçerli Kılınması ve Doğrulanması
  • LAK (Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma) VE YT (Yeterlilik Testleri) ile ilgili Bilgilendirmelerin Yapılması
  • Kapsam ve Proje Doğrultusunda İncelenmesi Gereken Diğer Rehberler

Akreditasyon Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

  • TÜRKAK ’a akreditasyon başvurusunun yapılması,
  • Standart ve ilgili rehberler doğrultusunda kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması,
  • TÜRKAK Portal kullanımının anlatılması,
  • Tarafsızlık, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikayet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
  • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
  • Deney/Muayene Raporlama sisteminin kurulması
  • Kalibrasyon, doğrulama, ara kontrol, fonksiyon kontrol, bakım vb. cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
  • TÜRKAK şartlarını sağlayacak web sitesinin hazırlanmasında destek verilmesi,
  • Denetim öncesi deney/muayene/kalibrasyon uygulamaların gerçekleştirilmesi
  • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
  • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve akreditasyon kararının alınması

Destek Hizmetleri

   • Deney alanlarının oluşturulması
   • Deneyde kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların temin edilmesi
   • Personel istihdamının sağlanması
   • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
   • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
   • Deneylerde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması