ISO 17025 Standart Eğitimi

Giriş

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından kullanılan temel doküman olan TS EN ISO/IEC 17025 Standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları içeren uluslar arası bir standarttır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardının maddeleri, bir laboratuvarın kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ortaya koymaktadır. 3 gün süren bu eğitimin amacı, katılımcılara, standardın yorumlanması ile ilgili doğru bir bakış açısı kazandırmaktır.

Eğitimin Amacı

  • TS EN ISO/IEC 17025 Standardı hakkında katılımcılara doğru bir bakış açısı kazandırmak,
  • Standardın temelini oluşturan yönetim şartları ve teknik şartlar maddelerinin yorumlanması ile laboratuvarların çalışmalarına katkı sağlamak,
  • TÜRKAK ’ın deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu ile ilgili rolü ve akreditasyon süreçleri hakkında temel bilgileri katılımcılara kazandırmak amaçlanmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025’e ait İç Denetçi Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17025 standardı iç tetkik maddesi gereği akredite kuruluşların standardın şartlarını karşılayan bir iç tetkik mekanizması işletmesi gerekmektedir. Bu eğitim, standardın ilgili maddelerinin amacına uygun yorumlanması ve etkin bir iç tetkik için konunun farklı bakış açıları ve örneklerle değerlendirilmesi anlamında uygun bir ortam sağlayacaktır.

Eğitimin amacı;

TS EN ISO/IEC 17025 standardının beklentilerini karşılayan bir iç tetkik nasıl olacağına ilişkin bilgi vermek ve iç tetkikin kalite yönetimine katkısı konusunda farkındalık uyandırmaktır.

Kimler Katılabilir

  • Laboratuvar yöneticileri,
  • Kalite yöneticileri,
  • Kalibrasyon ve deney laboratuvarı çalışanları,
  • TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı ile ilgili kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Önşart

Bu eğitime katılmak için önşart bulunmamaktadır. Katılımcıların TS EN ISO/IEC 17025 Standardını sağlamaları önerilmektedir.