ISO 9001 Kalite Yönetim Süreci

Bu standart; üretim ve/veya hizmet sektöründe yer alan firmaların yürüttükleri faaliyetleri belli bir standart doğrultusunda gerçekleştirdiklerini üçüncü taraf kuruluşlara onaylatarak müşterilerine bu bilgiyi ve güveni vermesini sağlar.

1 – ISO 9001 doğrultusunda verilen eğitimler

  • ISO 9001 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO 9001 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

  Belgelendirme Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

   • ISO 9001 belgelendirme başvurusunun yapılması,
   • Standart ve ilgili rehberler doğrultusunda kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması,
   • Kalite, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikayet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
   • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
   • Deney/Muayene Raporlama sisteminin kurulması
   • Kalibrasyon, doğrulama, ara kontrol, fonksiyon kontrol, bakım vb. cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların işlemlerinin gerçekleştirilmesi
   • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
   • Belgelendirme şartlarını sağlayacak web sitesinin hazırlanmasında destek verilmesi,
   • Denetim öncesi deney/muayene/kalibrasyon uygulamaların gerçekleştirilmesi
   • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
   • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve akreditasyon kararının alınması

  Destek Hizmetleri

    • Fiziksel alanlarının oluşturulması
    • İhtiyaç duyulan malzemelerin ve ekipmanların temin edilmesi
    • Personel istihdamının sağlanması
    • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
    • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
    • Deneylerde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması