Kalibrasyon ve Doğrulama Eğitimlerimiz

Eğitimin Amacı

Kalibrasyonla ilgili kavramların açıklanması, kalibrasyon hizmeti alınmasında dikkat edilecek hususlar ve kalibrasyon sertifikalarının nasıl kullanılacağı bilgisinin verilmesi.

Eğitimin İçeriği 

  • Kalibrasyonun gerekliliği ve önemi
  • Metrolojide kullanılan terimler ve kavramlar
  • Metrolojinin uygulama alanı
  • Kalibrasyon
  • İzlenebilirlik
  • Karşılaştırma
  • Metre Konvansiyonu
  • Temel Birimler ve SI sistemi
  • Birimler semboller, türetilmiş birimler.
  • Standartlar
  • Ölçümle ilgili tanımlar
  • Belirsizlik ve Tolerans ilişkisi
  • Kalibrasyon gerektiren cihazların tespiti ve kalibrasyon sıklığı tayini
  • Ara kontrol
  • Akreditasyon genel
  • Kalibrasyon sertifikası örnekleri

 Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Belirsizlik kavramının ve sistematiğinin anlaşılması; kullanıcıların ihtiyaç duydukları belirsizlik hesaplamalarını yapabilir hale gelmesi.

Eğitimin İçeriği 

  • Terimler ve tanımlar
  • Belirsizlik kavramı
  • Hata türleri
  • Belirsizlik tipleri
  • Matematiksel model
  • Duyarlılık katsayıları
  • Dağılım türleri
  • Kapsama faktörü
  • Belirsizlik bileşenleri
  • Ölçüm belirsizliğinin tahmini
  • Bütçe oluşturulması
  • Semboller ve tanımlar
  • Belirsizlik örnekleri verilmesi
  • Belirsizlikle ilgili grup çalışması yapılması

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Sıcaklık Kalibrasyonu ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Sıcaklık Metrolojisi ve Kalibrasyonları konusunda laboratuvarlar çalışanlarına sıcaklık Kalibrasyonu ile ilgili güncel bilgileri aktarmak.

Eğitimin İçeriği 

  • Sıcaklık kavramı
  • Sıcaklık Kalibrasyonunda Kullanılan Temel Kavramlar
  • Teorik bilgiler,
  • Sıcaklık Kalibrasyon Metotları (Sabit Nokta Kalibrasyonu -Teorik)
  • Karşılaştırmalı Yöntem ile Kalibrasyon (Pratik ve Teorik)
  • İklimlendirme Dolapları Kalibrasyonları, (Sterilizatör-Etüv- İnkübatör-Soğuk Oda -Teorik anlatım)
  • Göstergeli Sıcaklık Ölçerlerin kalibrasyonları, (Teorik anlatım)
  • Isıl çift Kalibrasyonları IEC 584’in tanıtılması, (Teorik anlatım)
  • Cam Termometre kalibrasyonları, (Teorik )
  • Hesaplamalar,
  • Ölçmeyi etkileyen faktörler,
  • Ölçme Belirsizliği Hesaplanmasına Kısaca bakış

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Terazi Kalibrasyon ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı

Uygun kütleler ile terazi kalibrasyonun nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması.

Eğitimin İçeriği 

  • Ağırlık kavramı
  • Ağırlık kalibrasyonunda kullanılan temel kavramlar
  • EURAMET cg 18’in ve terazi kalibrasyonları ile ilgili standard ve yayınların tanıtılması
  • Terazi kalibrasyonu
  • Sertifika düzenleme yöntemleri
  • Ölçmeyi etkileyen faktörler,
  • Ölçme belirsizliğinin örneklemelerle hesaplanması
  • Pratik çalışma
  • Terazi kalibrasyonu ile ilgili soru ve görüşler, soruların yanıtlanması problemlere ortak çözümler bulmak

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Elektriksel Kalibrasyon ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Elektriksel ölçüm cihazları ve kalibratörlerin kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken hususların açıklanarak aktarılması.

Eğitimin İçeriği 

  • Metroloji, Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarı, Laboratuvar şartları,
  • Gerilim (doğru ve alternatif gerilim), akım (doğru ve alternatif akım),
  • Direnç kapasitans ve endüktans
  • Dijital multimetre tanıtımı
  • DC gerilim kalibrasyonu
  • Çok fonksiyonlu kalibratör,
  • Dijital multimetre kalibrasyonu
  • Ampermetre kalibrasyonu, direnç kalibrasyonu
  • LCR metre, Wattmetre, güç kalibrasyonu
  • Yüksek gerilim kalibrasyonu, yalıtım test cihazı kalibrasyonu, frekans sayıcı ve işaret üreteci,
  • Elektriksel kalibrasyonda hata kaynakları, elektriksel kalibrasyonda laboratuvar faktörleri, kalibrasyon sıklığında dikkat edilecek hususlar, kalibrasyon ve ara kontrol
  • Yarım Gün anlatılan konularla ilgili cihaz çalışması yapılır. Çalışma Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarlarımızda yapılır. Katılımcıların ölçmeye iştiraki sağlanır.
  • Soru ve Görüşler

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Uzunluk (Boyut) Kalibrasyonu ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Boyut ölçüm cihaz ve mastarlarının kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması.

Eğitimin İçeriği 

  • Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili terim ve tarifler.
  • İzlenebilirlik, Döngülü karşılaştırma, Metre Konvansiyonu ve organlarının tanımı.
  • Uluslararası ölçü birimlerinin tanıtımı ( SI Birimleri.)
  • Hangi cihazların kalibrasyonu yapılmalı, periyotları, ara kontroller,
  • Akreditasyon,
  • Boyut Kalibrasyonunda kullanılan cihazların tanıtılması, kalibrasyonlarının metodunun tanıtımı, anlatılması
  • Kalibrasyon sertifikasının nasıl olacağının teorik anlatımı
  • İlgili laboratuvarda, laboratuvar personeli nezaretinde Pratik uygulamalar ve rapor yazlımı.

Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Kütle Kalibrasyonu ve Doğrulama Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Kütle kalibrasyonları için, gerekli olan teorik ve pratik bilgi ve becerilerin eğitim katılımcısına aktarılması.

Eğitimin İçeriği 

  • Tanışma
  • Kütlenin tanımı
  • OIML R111 (Kütle sınıfları, kütle toleransları, ölçüm çevrimleri, Laboratuvar şartları)
  • Komparatör terazi performans testleri
  • Uygulamalı ölçümler (Kalibrasyon ve ayar)
  • Kütle kalibrasyonu için temel ölçüm belirsizliği hesapları

Eğitimin Süresi

1 Gün