TSE Ürün Belgelendirme Danışmanlık Süreci

Kamu, kurum ve kuruluş ihalelerinde, devlet destekli projelere katılımlarda ürün belgelendirme imkanlarından ve fırsatlarından faydalanmak isteyen kuruluşlar TSE’ ye başvuru yaparak ürünlerinin testlerini gerçekleştirir ve üretim tesislerinin onayını alırlar.

1 – ISO 9001 Standardı Dokümantasyon Eğitimi

2 – ISO 9001 Standardı İç Tetkik Eğitimi

Belgelendirme Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

 • TSE ürün belgelendirme başvurusunun yapılması,
 • Ek idari dokümanların hazırlanması
 • Yazılımsal ve donanımsal altyapının gözden geçirilmesi
 • Kalite, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikâyet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
 • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
 • Üretim Yönetim Sisteminin kurulması
 • Cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların (kalibrasyon, doğrulama, fonksiyon kontrol) işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
 • Intranet ve web sitesinin hazırlanması konusunda destek verilmesi,
 • Denetim öncesi uygulamaların gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi
 • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
 • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının alınması

Destek Hizmetleri

   • Fiziksel alanların kurulması
   • İhtiyaç duyulan malzemelerin, cihazların ve ekipmanların temin edilmesi
   • Personel istihdamının sağlanması
   • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
   • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
   • Ürün yönetiminde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması