Yerli Malı Belgesi Danışmanlık Süreci

Kamu ihalelerinde avantaj sağlayan yerli malı belgesi müşterileriniz tarafından dönemsel olarak talep edilebilir.

1 – Yerli Malı Belgesi Cetveli Hesaplanması

Belgelendirme Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

 • Yerli malı belgesi başvurusunun yapılması,
 • Ek idari dokümanların hazırlanması
 • Hesaplama cetvellerinin hazırlanması
 • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
 • Intranet ve web sitesinin hazırlanması konusunda destek verilmesi,
 • Denetim öncesi uygulamaların gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi
 • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
 • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının alınması

Destek Hizmetleri

   • İhtiyaç duyulan malzemelerin, cihazların ve ekipmanların temin edilmesi
   • Personel istihdamının sağlanması
   • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
   • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
   • Hizmet sürecinde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması