FSSC 22000 V.5 Bilgilendirme Eğitimi

BRCGS V.9 Bilgilendirme Eğitimi

Neler Öğreneceksiniz?
GFSI onaylı standartları
BRCGS kapsamını
BRCGS tarihçesini
Standardın tüm maddelerini ve anlaşılır örneklerini
Üst yönetimden beklentiler
Gıda güvenliği yönetim sistemi ve Haccp
Kalite yönetim sistemi
Yön gereklilik programları
Ürün tanımları
Girdi yönetimi (hammadde ve ambalaj malzemeleri)
İzlenebilirlik
Depolama ve lojistik
Uygun olmayan ürün yönetimi
Düzeltici faaliyet yönetimi-
Vaka ve kriz yönetimi
Yeni ürün yönetimi
Geri çekme / geri çağırma
Çevresel izleme
Yüksek dikkat gerektiren ürün alanları ve yönetimi
Ticari ürünlerin yönetimi
Denetim başvuru aşamaları
Denetim aşamaları
Belgelendirme üreci
Belge devamlılığı süreci
Denetime nasıl hazırlanacağınızı
Denetimin iyi geçmesi için tüyolar

Uygulamalı HACCP Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Gıda İşletmelerinde yapılması gereken HACCP ÇALIŞMALARI hakkında bilgi edindirmek ve uygulama çalışması yaptırmak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Bu Eğitimde, HACCP çalışması tanımı yapılarak, HACCP amacı, basamakları ve her basamakta ne yapılması gerekliliği ile ilgili temel bilgiler anlatılacaktır.

Eğitimin Ana Konu başlıkları Şu Şekildedir;

Tehlike nedir,

Gıda tehlikelerinin tanımları nelerdir,

Tehlike Analizi Nasıl yapılır,

Tehlike Analizi Hangi Aşamada Yapılmalıdır,

Kritik Kontrol Noktaları, Kontrol Noktaları ve Ön Gereksinim Programları nasıl belirlenir,

Doğrulama (Verifikasyon) Nedir Nasıl Yapılır,

Validasyon Nedir Nasıl yapılır?

Raporlama ve Kayıt Tutma Gereklikleri Nelerdir?

Örnek HACCP Çalışması

Grup Çalışmaları

Bu Eğitimin sonunda katılımcılar, HACCP hakkındaki tüm gereklilikleri öğrenmiş olacaklar ve sorumlu oldukları üretim hatlarından örnek bir HACCP çalışması yapma fırsatı bulacaklardır.

KATILIMCI PROFİLİ:

Kalite , Üretim ve Bakım yöneticileri ve sorumluları, Ofis çalışanları

Süre: 1 gün teorik eğitim + 1 gün Uygulamalı Eğitim ve Ara aktiviteleri

Gıda Savunması Eğitimi

Pest Kontrol Yönetimi Eğitimi

Çevresel Patojen İzleme Eğitimi

Hijyenik Mühendislik Eğitimi

Temizlik / CIP Validasyonu Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Gıda İşletmelerinde yapılması gereken temizlik prosesisin amacı ve doğrulanması hakkında bilgi edindirmek

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Bu Eğitimde, gıda işletmelerindeki yapılması gereken temizliğin tanımı yapılarak, temizlik çeşitleri tanımlanıyor olacaktır. Doğru temizlik uygulamasının kriterleri paylaşılarak, temizliğin geçerli ve etkili gerçekleştirilmesi için validasyon validasyon kuralları

Bu Eğitimin sonunda katılımcılar, Temizlik Prensipleri hakkında bilgi edinip, validasyon gerekliliklerini öğrenmiş olacaklardır. Paylaşılacak görsel örneklerle üzerinden gidilerek, temizlikte yaşanan problemlerin nelerden kaynaklanabileceğinin farkına varmış olacaklardır.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Temizlik nedir?

Temizlik Neden Önemlidir?

Temizlik Hedefleri & Prensipleri

Temizlik Kabul Kriterleri

Temizlik Validasyonu Nedir?

Validasyon Gereklilikleri

Performans Validasyonu

Operasyonel Gereklilikler

Dizayn Gereklilikleri

Ekipman Gereklilikleri

CIP

COP

Kuru Temizlik

Islak Temizlik

Temizlik Risk Noktaları

KATILIMCI PROFİLİ:

Kalite , Üretim ve Bakım yöneticileri ve sorumluları, Ofis çalışanları

Süre: 3 gün teorik eğitim + Ara aktiviteleri

Alerjen Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Gıda İşletmelerinde yapılması gereken ALERJEN ÇALIŞMALARI hakkında bilgi edindirmek ve uygulama çalışması yaptırmak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Bu Eğitimde, HACCP çalışması tanımı yapılarak, HACCP amacı, basamakları ve her basamakta ne yapılması gerekliliği ile ilgili temel bilgiler anlatılacaktır.

Eğitimin Ana Konu başlıkları Şu Şekildedir;

Alerjen nedir?
Alerjen ve Gıda tehlikesi arasındaki ilişki nedir?
WHO tarafından belirlenen alerjenler ve limitleri Nelerdir?
FSSC 22000, ISO 22000 ve BRC Kalite Yönetim Sistemi Standartlarında Alerjen Gereklilikleri
Alerjen Yönetim Sistemi
Üretim, Depo ve Transfer Noktalarında Alerjen Yönetimi
Alerjen Validasyonu Nasıl Yapılmalıdır?
Etiket üzerinde Alerjen Deklarasyonu Nasıl Yapılmalıdır?
Çapraz Bulaşma Nedir?
Çapraz Bulaşma Önleme Yöntemleri Nelerdir?
Personel Eğitimleri Nasıl Yapılmalıdır?
Yemekhanede & Üretim Alerjen Yönetimi
Bu Eğitimin sonunda katılımcılar, ALERJEN YÖNETİMİ hakkındaki tüm gereklilikleri öğrenmiş olacaklar ve işletmede Alerjen Yönetim Sistemini Kurup Yönetebilecek Tüm bilgilere sahip olacaklardır.

KATILIMCI PROFİLİ:

Kalite , Üretim ve Bakım yöneticileri ve sorumluları, Ofis çalışanları , Saha ve Depo Çalışanları

Yabancı Madde Önleme Yöntemleri Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Gıda İşletmelerinde yapılması gereken YABANCI MADDE ÖNLEME YÖNTEMLERİ VE SİSTEMİ hakkında bilgi edindirmek ve uygulama çalışması yaptırmak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Bu Eğitimde, YABANCI MADDE tanımı yapılarak, önleme sistemi hakkında ve her basamakta ne yapılması gerekliliği ile ilgili temel bilgiler anlatılacaktır. Eğitimin Ana Konu başlıkları Şu Şekildedir;

YABANCI MADDE Nedir,

Yabancı Madde Önleme Sistemi Nedir,

Yabancı Madde Savunma Adımları nelerdir

Birincil, İkincil ve Üçüncül Savunma Sistemleri Nelerdir

Yabancı Madde Türleri ve Riskli Ekipmanlar nelerdir?

Yabancı Madde Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

Yabancı Madde Önleme Ekipmanları Nelerdir?

Ekipmanların Çalışma Prensipleri ve Tipleri Nelerdir?

Hangi Ekipmanlar Hangi Hatlarda ve Ürünlerde Kullanılır?

Ekipman Doğrulamaları ve Takipleri Nasıl Yapılmalıdır

Raporlama ve Kayıt Tutma Gereklilikleri Nelerdir?

Grup Çalışmaları

Bu Eğitimin sonunda katılımcılar, YABANCI MADDE ÖNLEME sistemi hakkındaki tüm gereklilikleri öğrenmiş olacaklar ve sorumlu oldukları üretim hatlarından örnek bir Yabancı Madde çalışması yapma fırsatı bulacaklardır.

KATILIMCI PROFİLİ:

Kalite, Üretim ve Bakım yöneticileri ve sorumluları, Saha çalışanları

IFS V.7 Bilgilendirme Eğitimi

Gıda Bulaşanları Teknik Eğitimi

Gıda Sahteciliği Eğitimi

Uygulamalı Tadım Eğitimi

Haşere Kontrol Yönetimi Eğitimi

BRCGS Baş Denetçilik Eğitimi

Gıda Ambalajları Teknik Eğitimleri

1. Paketleme malzemeleri kalitesi, güvenliği ve yasal uygunluk
2. Paketleme malzemeleri spesifikasyonları (malzeme yapısı, üretim
teknolojileri, geçirgenlik, bariyer özellikleri, mekanik ve fiziksel
dayanım, mürekkep ve baskı teknikleri)
3. Paketleme malzemeleri duyusal testler, ürün raf ömrü testi, palet
dizaynı ve koli mukavemet testleri
4. Paketleme malzemeleri maliyet azaltma
5. Gıdalarda taklit ve tağşiş farkındalık

Duyusal Analiz (Tadım Eğitimi)

EĞİTİMİN AMACI:

Gıda İşletmelerinde, standart kalitenin sağlanması için kurulması gereken DUYUSAL ANALİZ SİSTEMİ hakkında bilgi edindirmek ve PANELİST Seçimi yaparak, şirketin tat konusunda kalite standartını oluşturmasına katkıda bulunmak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Bu Eğitimde, DUYUSAL ANALİZ (TADIM) temel tanımları yapılarak, uygulamalı olarak 5 DUYU kullanılarak, gıdaların temel Tatlarının ayırt edilmesi ve farklı olanın algılanabilmesi için temel bilgiler anlatılacaktır. Tadım Uygulamaları ile Beyin Duyusal Analiz işlevleri uyarılacaktır.
Eğitimin Ana Konu başlıkları Şu Şekildedir;

Tat nedir?
Duyusal Analiz Nedir?
5 Temel Tat ve 5 Temel Duyu Nedir?
5 Temel Tat Farkındalık Tadımları
Dilimizin ve Algı Reseptörlerinin Tanımı
Duyusal Analizin Tarihçesi
Duyusal Analiz Yöntemleri ve Gerekliliği
Kör Test, Üçgen Test gibi Temel Tadım Testleri
Tat Profili nasıl çıkarılır?
Tat Profil Kriterleri Nelerdir?
Temel Tat Grup Çalışmaları
Panelist Seçimi Çalışmaları

Bu Eğitimin sonunda katılımcılar, DUYUSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ hakkında bilgi sahibi olup, Duyusal Analize Katılabilir ve Doğru Tespitler yapabilir duruma geleceklerdir. Panelist Seçilenler şirket standartları dahilinde tadımlara katılabilecek ve şirket ürünlerinin aynı standartta üretilmesine katkıda bulunabileceklerdir.

KATILIMCI PROFİLİ:
Tüm Çalışanlar
Süre: 1 gün teorik eğitim + 1 gün Uygulamalı Eğitim ve Ara aktiviteleri

TPM Genel ve Kalite Fazı Eğitimi