TSE Hizmet Yeri Belgelendirme Danışmanlık Süreci

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

1 – ISO 9001 Standardı Dokümantasyon Eğitimi

2 – ISO 9001 Standardı İç Tetkik Eğitimi

Belgelendirme Kararına Kadar Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

 • TSE hizmet yeterlilik belgelendirme başvurusunun yapılması,
 • Ek idari dokümanların hazırlanması
 • Yazılımsal ve donanımsal altyapının gözden geçirilmesi
 • Kalite, İdari Şartlar, Kaynakların Yönetimi ve Şikâyet Yönetimi süreçlerinin hazırlanması gerekli sistematiğin ve dokümanların oluşturulması ve uygulanması,
 • İç Tetkik sisteminin kurulması ve uygulanması,
 • Cihaz yönetim sisteminin kurulması ve cihazların (kalibrasyon, doğrulama, fonksiyon kontrol) işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Başvuruda ve denetimde istenen kanıt/kayıt sisteminin oluşturulması,
 • Intranet ve web sitesinin hazırlanması konusunda destek verilmesi,
 • Denetim öncesi uygulamaların gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi
 • Denetim planının hazırlanması ve denetim hazırlıklarının yapılması,
 • Denetim sonrası uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının alınması

Destek Hizmetleri

   • Fiziksel alanların kurulması
   • İhtiyaç duyulan malzemelerin, cihazların ve ekipmanların temin edilmesi
   • Personel istihdamının sağlanması
   • Web site ve mail sistemlerinin kurulması
   • Elektronik ortamda veri depolama sisteminin kurulması
   • Hizmet sürecinde ve diğer süreçlerde kullanılacak yazılımların kurulması