Metot Doğrulama ve Geçerli Kılma

Eğitimin Amacı

Katılımcıların

Metot Validasyonunun Amacı ve Önemi

Metot Performans Parametreleri (Seçicilik, LOD/LOQ, Doğruluk, Kesinlik vb.)

Validasyon Verilerinin Hesaplanması ve Uygunluğunun Değerlendirilmesi (F test, t-test, ANOVA vb. Yöntemlerle) konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır

Eğitimin İçeriği 

Metot seçimi, metodun geçerli kılınması ve doğrulanması planı
Çalışma tipinin belirlenmesi (geçerli kılma veya doğrulama)
Performans parametrelerinin seçimi, deneysel tasarım ve uygulanması
Hesaplamalar ve raporlama
Metot performans parametrelerinin kalite kontrol ile izlenmesi
Rutin uygulamalardaki değişiklikler
Nicel metotlar için performans parametreleri
Seçicilik
Doğruluk, çalışma aralığı, sağlamlık (dayanıklılık), kesinlik
Karar verme kuralı
Gage R&R analizi

 Eğitimin Süresi

1 Gün

************

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitimin Amacı 

Belirsizlik kavramının ve sistematiğinin anlaşılması; kullanıcıların ihtiyaç duydukları belirsizlik hesaplamalarını yapabilir hale gelmesi.

Eğitimin İçeriği 

  • Terimler ve tanımlar
  • Belirsizlik kavramı
  • Hata türleri
  • Belirsizlik tipleri
  • Matematiksel model
  • Duyarlılık katsayıları
  • Dağılım türleri
  • Kapsama faktörü
  • Belirsizlik bileşenleri
  • Ölçüm belirsizliğinin tahmini
  • Bütçe oluşturulması
  • Semboller ve tanımlar
  • Belirsizlik örnekleri verilmesi
  • Belirsizlikle ilgili grup çalışması yapılması

Eğitimin Süresi

1 Gün