TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

TS EN ISO 22000, gıda güvenliğine yönelik TS EN ISO 9001 yaklaşımı ile her aşamada gıda güvenliği için HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası)’i birleştiren uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart, bir kuruluşta yer alan gıdaların güvenli olduğundan emin olmak için gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme mekanizmasının nasıl kurulacağını göstermek için tasarlanmıştır. Standart aynı zamanda ISO 22000, gıda tedarik zincirindeki her türlü kuruluş tarafından kullanılabilir.

Eğitimin Amacı

Gıda güvenliğine yönelik sistem yaklaşımı olan TS EN ISO 22000:2018 Standart şartlarının eğitim katılımcılarına bilgi olarak aktarımını sağlamak amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardının yapısı
 • GGYS şartları
 • GGYS temel prensipleri
 • Gıda Güvenliği tehlikeleri ve alınabilecek önlemler
 • Gıda savunma planının oluşturulması
 • HACCP sistemi kuruluşu
 • Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
 • Proseslerin şematik gösterimi
 • Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
 • Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi
 • Tehlike analizlerinin gerçekleştirilmesi (KKN,O-OGP,OGP planlarının oluşturulması)
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
 • Pratik ve örnek çalışmalar

Kimler Katılabilir

 • Gıda zincirinde yer alan tüm üreticiler ve personeller
 • Gıda ile ilgili kalite biriminde çalışanlar veya çalışmak isteyenler
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı ile ilgili kendini geliştirmek isteyen herkes